Het kritische consumentenprogramma Radar heeft maandag 22 januari aandacht besteed aan voedingssupplementen met Sint. Janskruid en de gezondheidsrisico's daarvan in combinatie met geneesmiddelen. 

Het is een bekend gegeven dat Sint Janskruid de werking van geneesmiddelen kan beinvloeden. Daarom besloten vier brancheorganisaties waaronder NPN en het ministerie van VWS in 2000 vrijwillig om waarschuwingsteksten op producten met Sint Janskruid te plaatsen. 

Alle verplichte alsmede geadviseerde waarschuwingsteksten die op onze producten van toepassing zijn, worden op onze verpakkingen en in de bijsluiters vermeld. Een mooi extra voordeel van een bijsluiter is dat deze ruimte biedt om de volledige waarschuwingstekst van Sint Janskruid inclusief alle medicijnen die interacties kunnen veroorzaken tot in detail te vermelden. Hiermee kennen wij geen beperkingen ten aanzien van de communicatie over het veilige en juiste gebruik van onze producten. 

Graag maken wij ook van deze gelegenheid gebruik om aan te geven dat Sint Janskruid, mits op de juiste manier gebruikt, een fantastisch mooi kruid is. Het wordt door onze gebruikers naar grote tevredenheid ingezet voor een goede gemoedstoestand, bij een nerslachtig gevoel en als opbeurend kruid. ervaring leert dat een optimale werking over het algemeen wordt verkregen na 4 tot6 weken aaneengesloten gebruik. 

Meer informatie over New Care St. Janskruid